D-6-1-41_สื่อมวลชนกับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รหัส D-6-1-41

ชื่อเรื่อง_สื่อมวลชนกับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และซีป้า

วันที่ 13 กรกฎาคม 2547