E-7-1-19-21_ผู้รับงานไปทำที่บ้านในประเทศไทย -สิทธิและการรณรงค์นโยบาย

รหัส  E-7-1-19-21

ชื่อเรื่อง_ผู้รับงานไปทำที่บ้านในประเทศไทย -สิทธิและการรณรงค์นโยบาย

ชื่อผู้แต่ง  ชฤทธิ์ มีสิทธิ์, พูลทรัพย์  สวนเมือง ตุลาพันธุ์

สำนักพิมพ์  มูลนิธิฟรีดริคเอแบร์ท

ปีพิมพ์  ธันวาคม พศ. 2549