E-7-2-55_ประสบการณ์การเเจรจาต่อรองราคายาจำเป็นที่มีสิทธิบัตร

รหัส E-7-2-55

ชื่อเรื่อง_ประสบการณ์การเเจรจาต่อรองราคายาจำเป็นที่มีสิทธิบัตร

เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ปีพิมพ์ พศ. 2552