h-10-4-86_คุ่มือสื่อมวลชนไทย-ลาว

h-10-4-86_คุ่มือสื่อมวลชนไทย-ลาว

จัดทำโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักข่าวแห่ง ส.ป.ป.ลาว

ปีพิมพ์  พ.ย. 2551

 

ดาวน์โหลด คู่มือสื่อมวลชนไทย-ลาว