H-10-2-15_หนองงูเห่า โคตรคอรัปชั่น

รหัส  H-10-2-15

ชื่อเรื่อง_หนองงูเห่า โคตรคอรัปชั่น

เจ้าของ ผู้จัดการ

สำนักพิมพ์ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออกจำกัด

ปีพิมพ์  กุมภาพันธ์ พศ. 2542