J-12-3-15-16_คืออิสสรชนคือคนดี คือศรีบูรพา รำลึก 100 ปี ชาตกาล กุหลาบ สายประดิษฐ์

รหัส  J-12-3-15-16

ชื่อเรื่อง_คืออิสสรชนคือคนดี คือศรีบูรพา รำลึก 100 ปี ชาตกาล กุหลาบ สายประดิษฐ์

ชื่อผู้แต่ง  ตรีศิลป์  บุญขจร (บรรณาธิการ)

สำนักพิมพ์ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก

ปีพิมพ์  มีนาคม พศ. 2548