J-12-3-9_ชุดชมรมนักเขียน อันดับที่ 7 -ทำเนียบคนหนังสือพิมพ์

รหัส J-12-3-9

ชื่อเรื่อง_ชุดชมรมนักเขียน อันดับที่ 7 -ทำเนียบคนหนังสือพิมพ์

ชื่อผู้แต่ง  ประกาศ  วัชราภรณ์

สำนักพิมพ์ ดอกหญ้า

ปีพิมพ์ พศ. 2537