l-14-4-28_ลับสุดยอด-นวนิยายผจญภัยสำหรรับผู้ที่รักอิสรเสรีเหนือลัทธิการเมืองงใดๆ

l-14-4-28_ลับสุดยอด-นวนิยายผจญภัยสำหรรับผู้ที่รักอิสรเสรีเหนือลัทธิการเมืองงใดๆ

ผู้เขียน  ประภัสสร  เสวิกุล

พิมพ์ครั้งที่แปด  มิ.ย. 2538

จัดพิมพ์โดย  สำนักพิมพ์ดอกหญ้า