l-14-2-36_หักปีกอินทรี

l-14-2-36_หักปีกอินทรี

ผู้แต่ง   อัคนิรุทธ์

จัดพิมพ์  สำนักพิมพ์ดอกหญ้า

พิมพ์ครั้งแรก  มิ.ย. 2538

 

การหักเหลี่ยมเฉือนคมของนักจารกรรมระดับโลก ซึ่งต้องต่อสู้กันแบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน และต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพัน