M-13-6-13_นมัสการสักหนึ่งจอก

รหัส  M-13-6-13

ชื่อเรื่อง_นมัสการสักหนึ่งจอก

ผู้แต่ง เอียน  แฟร์วีเธอร์

บรรณาธิการ   ชนะ  คำมงคล

สำนักพิมพ์  ปัจเจกชน

ปีพิมพ์  พศ. 2537