M-13-6-17_ความรักและความตายในนวนิยายอเมริกัน

รหัส  M-13-6-17

ชื่อเรื่อง_ความรักและความตายในนวนิยายอเมริกัน

ผู้แต่ง  เลสลี เอ. ฟีคเลอร์

ผู้แปล  ฉันทนา  ไชยชิต

สำนักพิมพ์ เอกลักษณ์หนังสือดี

ปีพิมพ์ พศ. 2533