o-17-2-101_ดูดทรายหายนะที่คาดไม่ถึง

รหัส  o-17-2-101

ชื่อเรื่อง_ดูดทรายหายนะที่คาดไม่ถึง

บรรณาธิการ  นันญา  พันธ์เจริญ

เจ้าของ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์  พศ. 2548