อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 23

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 23 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 ถึงวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ทรูดิจิทัล พาร์ค และ โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี โฮเทล คอลเลคชั่น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)