รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและกรรมการฝ่ายต่างประเทศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนโครงการครัวปันอิ่ม ส่งมอบอาหารให้ผู้แทนชุมชน

วันที่ 24 กันยายน 2564 นายชำนาญ ไชยศร รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ และนายธีรนัย จารุวัสตร์ (ข่าวสด) กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนโครงการครัวปันอิ่ม ส่งมอบอาหารให้ผู้แทนชุมชน โครงการครัวปันอิ่มเป็นโครงการที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดทำขึ้น ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ส่งมอบอาหารปรุงสุก สด สะอาด ถูกหลักอนามัย รสชาติอร่อย พร้อมหน้ากากอนามัยซีพี แก่พี่น้องจากชุมชนต่างๆในเขตดุสิต เขตบางบอนและเขตบางซื่อกว่า 17 ชุมชน รวมถึงโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนในชุมชนให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน